Návod k používání a ošetřování

Sedací nábytek > interiér

Použití

Sedací nábytek slouží jen k sezení, nelze jej zatěžovat jinak např. pokládáním nevhodných předmětů, stoupáním, klečením, apod., které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu.

Ošetření

 • Všeobecně

Zákaz používání k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí, látek).

 • Dřevěné části nábytku

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. Nábytek se standardním, drásaným, matným nebo lesklým povrchem – lze snadno omýt jemným, nejlépe bavlněným hadříkem namočeným v teplé vodě nebo s přídavkem saponátu bez obsahu brusiva, písku, prášku a jiných abraziv. Na čištění nepoužívejte houbičky ani drátěnky nebo jakékoliv podobné čisticí prostředky s drsným povrchem.

 • Čalouněné části nábytku

Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečistění doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby tato nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtlačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce saponátových prostředků.

 • Upozornění výrobce

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

 

 

Laminátové a dřevěné materiály > interiér

Použití

Nábytek je určen pro běžné užívání, nelze jej zatěžovat jinak např. tlačením, boucháním, kopáním a podobně. Nelze ho zatěžovat zavěšováním a kotvením žádných předmětů.

Ošetření

 • Všeobecně

Zákaz používání k čištění dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí).

 • Dřevěné části nábytku

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. Povrch lze snadno omýt jemným, nejlépe bavlněným hadříkem (vhodnou alternativou je tzv. švédská utěrka) namočeným v teplé vodě nebo s přídavkem saponátu bez obsahu brusiva, písku, prášku a jiných abraziv. Na čištění nepoužívejte houbičky ani drátěnky nebo jakékoliv podobné čisticí prostředky s drsným povrchem.

 • Upozornění výrobce

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

 

 

Lakované kovové materiály > interiér

Použití

Nábytek je určen pro běžné užívání, nelze jej zatěžovat jinak např. tlačením, boucháním, kopáním a podobně. Nelze ho zatěžovat zavěšováním a kotvením žádných předmětů.

Ošetření

 • Všeobecně

Zákaz používání k čištění lakovaných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Lakovaný materiál by neměl přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí), nesmí být zatěžován teplotně (výkyvy vyšší a nižší teploty o více než 10 °C). Prach z obkladů odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. Povrch lze snadno omýt jemným, nejlépe bavlněným hadříkem (vhodnou alternativou je tzv. švédská utěrka) namočeným v teplé vodě nebo s přídavkem saponátu bez obsahu brusiva, písku, prášku a jiných abraziv. Na čištění nepoužívejte houbičky ani drátěnky nebo jakékoliv podobné čisticí prostředky s drsným povrchem.

 • Upozornění výrobce

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

 

 

Mechové stěny a obrazy > interiér

Použití

Mech je do velké míry bezúdržbový a není nutné jej zalévat, hnojit, přesazovat a nevyžaduje sluneční světlo. Jedná se o neživý, stabilizovaný organismus, který je dobarven pro dlouhodobou výdrž, není odolný vůči chemikáliím.

Ošetření

 • Všeobecně

Mechové prvky by měly být umístěny v interiéru při teplotách 5-30 °C s vlhkostí vzduchu 40–70 %. Pokud je teplota a vlhkost nižší, mech tvrdne, křehne a může se začít drolit a ztrácet barvu. Při obnovení vlhkosti nad 40 % mech začne být opět měkký. Případná ztráta barvy a odrolení je pak trvalého charakteru. Mechové prvky se nesmí zalévat a neumisťují se v blízkosti klimatizačních jednotek z důvodu vysoušení vzduchu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření (prvky nejsou odolné UV záření) a vysokým teplotám a neumisťujte ke zdrojům tepla (radiátory, vařiče, krby apod.) Mech může mírně barvit při kontaktu s oblečením a pokožkou. Mechové prvky lze velmi snadno mechanicky poškodit, proto je nutné na ně dbát při manipulaci. V případě potřeby lze mechové prvky očistit použitím foukáním studeného vzduchu na jejich povrch nebo užitím prachovky. Mechové prvky nevysávejte vysavačem, mohlo by dojít k nenávratnému poškození. Mechový obraz může být zpočátku cítit lepidlem a stabilizátory, ale do 14 až 30 dní dojde v dobře větrané místnosti k odstranění zápachu. V případě nadměrného zápachu, je možné použít neutralizátor zápachu. Při správném ošetřování vydrží prvky 5-10 let.

 • Upozornění výrobce

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

 

 

Nábytek > exteriér

Použití

Nábytek je určen pro běžné užívání, nelze jej zatěžovat jinak např. stoupáním, klečením nebo podkládáním nevhodných předmětů, které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu. Na vodorovné plochy se nesmí pokládat horké, chemicky reaktivní a hmotnostně nevhodné předměty. Výrobek umístěte na rovném povrchu a používejte ho v souladu s jeho určením. Pokud nábytek nepoužíváte, chraňte jej před deštěm a větrem. Nábytek není určen pro použití v extrémních klimatických podmínkách. Nábytek není odolný vůči zimnímu počasí, je nutné jej na zimu uschovat na suchém krytém místě se stálou teplotou. Za úpravy a poškození nábytku způsobené dodatečnými úpravami neneseme odpovědnost.

Ošetření

 • Všeobecně

Nábytek udržujte v čistotě a pravidelně je ošetřujte. Povrch čistěte neutrálním mýdlovým prostředkem a vždy důkladně osušte. Nepoužívejte čistící prostředky s brusným účinkem nebo s obsahem chemických látek.

 • Upozornění výrobce

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, násilné nebo neodborné zacházení a na vady způsobené neodborným zásahem, nevhodným použitím, nevhodnou údržbou nebo živelnou pohromou. Pravidelně kontrolujte dotažení kování a v případě potřeby je utáhněte. Dřevěné části nábytku časem změní svůj vzhled, a to bez ohledu na kvalitu. Jde o důkaz přírodního charakteru dřevěného materiálu.

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

 

 

Rostliny > interiér

Ošetření

 • Všeobecně

Rostliny dodávané v nádobách (truhlíky, květináče) mohou být vybaveny měrkou vlhkosti viz obrázek. Rostliny je potřeba zalévat rovnoměrně napříč celou nádobou, ve které jsou umístěny. Měrka vlhkosti zobrazuje 2 barvy – červenou a modrou. Červená měrka znamená, že je potřeba rostliny zalít, v případě modré měrky opak, tedy, že je zalito. Rostliny zalévejte až je měrka opět červeně zbarvená.

Po zalití trvá, než měrka zmodrá, zalévejte proto rostliny rovnoměrně a nechte měrku zpracovat současnou vlhkost v zemině.

Nahoru