Menu Close

Enviroment balancing (ESG)

ESG / Environmental, Social, and Governance definuje standard a požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. ESG je de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů.

E – Environment / Dopad společnosti na životní prostředí. Hodnotící kritéria cílená na ekologická témata, zahrnující například jaké zdroje jsou čerpány – suroviny, emise, míra inovací. 

S – Social / Dopad produkce firmy na společnost. Kritérium zaměřující se na hodnocení míry společenské odpovědnosti dané společnosti. Mezi tato kritéria patří například hodnocení pracovních podmínek i způsobu, jak se společnost staví k dodržování lidských práv. 

 G – Governance / Kritérium cílící na způsob řízení společnosti, kladoucí důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými normami, např. ISO a jejich implementací), odpovědnosti dodavatelů a řízení společnosti jako takové.

Enviroment balancing (ESG)

Související

Good Design. Good business.
Let's  Talk