Trade Fides

Společnost Trade FIDES, a.s. je přední dodavatel komplexních integrovaných bezpečnostních systémů v České republice i zahraničí.

Trade Fides

U1 navrhla interiér i exteriér a realizovala interiér budovy "Dvorních objektů“ - rekonverze souboru původních budov (autodílna, sklady, archivy) na výrobní, skladovací (v přízemí) a kancelářskou budovu (v 1. patře).

Řešení exteriéru budovy navazuje a reaguje na historicky industriální charakter lokality – fasáda je obložena cihelným obkladem, jsou na ní odkazy na historizující prvky říms, ostění oken atp. Dominantním prvkem celého objektu je velké kruhové okno ve štítové zdi. Důležitou součástí jsou zelené plochy a zeleň, která je včleněna mezi manipulační a parkovací plochy okolo budovy.

Při návrhu i realizaci interiéru byla věnována zvláštní pozornost vytvoření kulturního a příjemného pracovního prostředí nejen v kancelářích, ale i ve výrobně – skladovacích prostorách.

Vizuální řešení je postaveno na estetice přiznaných konstrukcí a technologií, doplněné o neutrální nábytkové vybavení s lokálními barevnými akcenty. Rozdílným řešením stavebních konstrukcí v přízemí a 1. patře tak vznikly 2 vizuálně odlišné styly interiéru se stejnou filozofií.

Fotografie: Jan Kuděj

  • Jméno realizace: Trade Fides
  • Město realizace: Brno
  • Autor: Radek Mašinda
  • Investor: Trade FIDES, a.s.
  • Rok realizace: 2023
Nahoru