Aula Právnické fakulty MU

Zvláštností rekonstrukce byl režim chráněné památky. Ve spolupráci s univerzitou a architektonickou kanceláří TIPRO projekt se podařilo vytvořit interiér v původním vzhledu, ale za použití moderních technologií a materiálů.

Aula Právnické fakulty MU

Specifickou zakázku představuje rekonstrukce auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Naším úkolem byly stavební úpravy, pokládka nového koberce, repase krycích lišt koberců, větracích mříží a ostatních kovových prvků, konzervace původní malby a stratigrafické průzkumy. Vyrobili jsme také repliky dřevěných obkladů, dveří, sklopného sezení, volného sezení, kůru pro varhany a obložení.

  • Jméno realizace: Aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  • Město realizace: Brno
  • Autor: architektonická kancelář TIPRO
  • Investor: Masarykova univerzita
  • Rok realizace: 2013
  • Rozsah díla: rekonstrukce obkladů, přednáškového pultu, dveří, koberců a lavic
  • Produkty (U1 lighting): XAL, LED
Nahoru